© 2019 Rohetiiger

ROHETIIGER

HÜPPAME ÜHESKOOS PUHTASSE TULEVIKKU!

Miks on vaja Rohetiigrit?

ÜRO andmetel on maailma rahvaarv jõudnud 7,7 miljardini, 2050. aastaks prognoositakse selle tõusu 9,7 miljardi inimeseni. Rahvastiku ja tarbimise kasv on tõstatanud küsimuse meie planeedi ökosüsteemi taluvusvõimest ja kestlikkusest. Aina valjuhäälsemalt räägitakse vajadusest vähendada läbimõtlemata tarbimist, pööratakse tähelepanu ressursside taaskasutusele ja astutakse samme kliimasoojenemise vastu.

Vaatamata sellele, et inimkonna tegevuse mõju planeedi ja looduskeskkonna taluvusvõimele on teadlaste poolt tõestatud, sellest on väga palju räägitud ning riigid on hakanud regulatsioonide tasemel probleeme lahendama, on siiski paljudel küsimus: mida mina, minu kogukond või ettevõte saaks teha?

Inimesed vajavad tasakaalustatud infot, mis aitaks neil langetada õigeid otsuseid. Samuti on vaja hästi läbimõeldud ning toimivat süsteemi, kus inimeste roll ja panus keskkonnajalajälje vähendamisse oleks selge ja mõõdetav. 

 

Kust Rohetiiger tuleb?

15. septembril 2018. aastal toimus esimene üleilmne Maailmakoristuspäev, milles osales 17,8 miljonit inimest 157 riigist.


Samal päeval tutvustati maailmale ka Keep it Clean plaani, mis on loodud rahvusvaheliselt tunnustatud teadlaste poolt ning kus on kirjeldatud maailma puhtana hoidmise põhimõtted. 

Keep it Clean plaan on kontseptsioon, millest järgmine samm on luua igale riigile rakendusplaan. Näitame eeskuju ja alustame Eestist.

 

Rohetiiger on Eesti Keep it Clean rakendusplaan, mis loob ringmajanduse mudeli üksikisikule, kogukonnale, ettevõtetele ja riigile. 

Rohetiigrist saab esimene teekaart, mis on tulevikus suunanäitajaks kõigile teistele riikidele. Rohetiigrist saab platvorm rohemajandusele nii nagu kunagi Tiigrihüpe oli tehnoloogiasektorile.

Kuidas me eesmärgini jõuame?

Projekti alguses võtame fookusesse: 
 

• Toote elutsükli Eestis ning keskendume tootmisele, pakendamisele, logistikale ja jäätmekäitlusele. Eesmärk on töötada välja ettepanekud, mis viiks toote elutsükli keskkonnajalajälje võimalikult väikeseks. 

• Tarbijate käitumise, eesmärgiga kujundada inimeste tarbimisharjumusi keskkonnasõbralikuks ning muuta jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine normiks. 

Tulevikus soovime arendada kõiki valdkondi, mis puudutavad kestlikku ja jätkusuutliku majandusmudeli rakendamist Eestis. Need on: energeetika, põllumajandus, transport, metsandus, loodushoid, ehitus, haridus ja rahandus. 

 

Ajakava

Rohetiigri ellu rakendamine toimub kolmes etapis: 

1.11.2019 – 31.07.2020 - Teekaardi/tööplaani loomine
Andmete kogumine, analüüsimine, protsessi disain, koostöölepete sõlmimine 

1.08.2020 – 31.12.2021 - Loodud mudeli piloteerimine
Mudeli katsetamine partnerorganisatsioonides, kommunikatsioon 

1.01.2022 – 31.12.2024 - Rohetiigri üle-eestiline rakendamine

Kõik organisatsioonid ja inimesed saavad liituda, teeme laialdast turundust ja kommunikatsiooni,

tutvustame Rohetiigrit rahvusvaheliselt 

 

Eestvedajad

Rohetiigri meeskond koosneb liikmetest, kellel on kogemusi ringmajanduses, tööstuses, äriprotsessides, teenusedisainis ja muutusjuhtimises. 

Eva Truuverk
Teele Pehk
Liisa Ringmäe

Rohetiigri eestvedaja

eva@letsdoitworld.org

Mart Normet
Siiri Puttonen
Hille Hinsberg
Jaanus Purga
Maris Ojamuru
Jannus Jaska
Kai-Riin
Kriisa
Maarja-Leena Saar
Helin Vaher
Rauno Raal
Rasmus Kagge
Mitro Puttonen
Kristiina Dreimann
 

Ole kaasas

Rohetiigri eesmärk on koondada koos tegutsema ministeeriumid, kohalikud omavalitsused, erasektor ning kogukonnad.

Teekaardi väljatöötamise etapis valime igast sektorist ühe või kaks partnerit. Esmaste partnerite hulgas on üks ministeerium, kohalik omavalitsus, ülikool, pank, tootja, logistikaettevõte, kauplusekett, jäätmekäitleja, uuringufirma, meediaväljaanne.

Kui Sul on ideid, kuidas Eest majandust keskkonnasõbralikumalt arendada või

Sa soovid Rohetiigri projektis kaasa lüüa, võta meiega ühendust.

Toeta Rohetiigrit

Teeme Ära Sihtasutus
Telliskivi 60A, Tallinn 10412
Reg nr. 90010442
Konto: EE702200221061496403 SWEDBANK

SWIFT kood/BIC HABAEE2X

Kontakt

Teeme Ära Sihtasutus
Telliskivi 60A, Tallinn 10412
E-post: eva@letsdoitworld.org
Telefon: +372 552 6063

  • Black Facebook Icon

Aitäh esimestele!

Kysk-logo.png

Dragon Dreaming grupp