ROHETIIGER

HÜPPAME ÜHESKOOS PUHTASSE TULEVIKKU!

Juba alates 2008. aastast on eestlaste eestvedamisel maakera koristatud. Meie missiooni on toetanud ja erinevates riikides prügi koristanud 56 miljonit inimest üle maailma. Aga planeet ei ole puhtaks saanud. Oleme mõistnud, et ei piisa ainult tagajärgedega tegelemisest, vaja on asuda põhjuste kallale.
 
Eesti on parim riik uuenduslike lahenduste katsetamiseks ja rakendamiseks. Usume, et just eestimaalased on need, kes mõtlevad välja keskkonnasõbraliku ja nutika viisi rakendada ringmajandust üle kogu riigi ja saavad üheks eeskujuks kõigile teistele maailmas.

Miks on vaja Rohetiigrit?

ÜRO andmetel on maailma rahvaarv jõudnud 2020. aastal 7,7 miljardini, 2050. aastaks prognoositakse selle tõusu 9,7 miljardini. Rahvastiku ja tarbimise kasv on tõstatanud küsimuse meie planeedi ökosüsteemi taluvusvõimest. Aina valjuhäälsemalt räägitakse vajadusest vähendada läbimõtlemata tarbimist, pööratakse tähelepanu ressursside taaskasutusele ja astutakse samme kliimasoojenemise vastu.

Vaatamata sellele, et inimkonna tegevuse mõju planeedi ja looduskeskkonna taluvusvõimele on teadlaste poolt tõestatud ning riigid on hakanud probleeme lahendama, on siiski paljudel küsimus: mida mina, minu kogukond või ettevõte saaks ära teha?

Inimesed vajavad tasakaalustatud ning praktilist infot, mis aitab teha keskkonna seisukohast õigeid valikuid. Samuti on vaja hästi läbimõeldud ning toimivat süsteemi, kus igaühe roll ja panus keskkonna taastamisel oleks selge ja mõõdetav. 
 

Meie eesmärgiks on teha Rohetiigrist platvorm rohemajandusele, nii nagu kunagi Tiigrihüpe oli tehnoloogiasektorile.

Rohetiigri missioon

 

Luua ja rakendada loodussõbralikke praktikaid kõikides sektorites  ning kujundada välja tasakaalus majandus.

Rohetiigri visioon

 

Kestlik maailm, mis säilitab ühiskonna heaolu samal ajal loodust hoides ja taastades.

Väärtused

  • Pädev

  • Ehedalt julge

  • Ühendav

  • Tulevikkuloov

 

Kuidas Rohetiiger tekkis?

15. septembril 2018. aastal toimus esimene Maailmakoristuspäev, milles osales 17,8 miljonit inimest 157 riigist.

 

Samal päeval tutvustati maailmale ka Keep it Clean plaani, mille on loonud rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased ja mis kirjeldab maailma puhtana hoidmise põhimõtteid. Keep it Clean plaani elluviimise järgmine samm on iga riigi puhtana hoidmise rakendusplaan. Rohetiigri meeskond tegi sellega alguse loomaks teekaarti, mis tulevikus näitab suunda kõigile teistele riikidele.

Kuidas Rohetiiger eesmärgini jõuab?

Rohetiiger keskendub kahele suunale:

Uue majandusvisiooni loomine - ressursside raiskamise arvelt tekkiv majanduskasv ei ole jätkusuutlik ning sellele on vaja leida toimiv alternatiiv. Visiooni loomiseks ja rakendamiseks plaanib Rohetiiger teha koostööd erinevate sektorite esindajate, teadlaste ja praktikutega.  

 

Tarbijate käitumise suunamine - uus visioon saab edukalt rakenduda vaid siis, kui muutuvad inimeste tarbimisharjumused. Rohetiiger soovib välja töötada lihtsad ja praktilised juhised, et igaüks meist oskaks teha keskkonnateadlikumaid valikuid. Jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine peavad olema loomulikud.  

 

Uue majandusvisiooni loomiseks on alustanud tööd Rohetiigri tiimid: 
 
Majandustoimkonna eesmärk on luua loodussõbralik ja tulevikutehnoloogiatel põhinev, realistlikult teostatav majandusvisioon Eesti jaoks. Esmalt on fookuses ringmajandus, et leida viise, kuidas vältida tooraine ja energia raiskamist ükskõik mis eluvaldkonnas. Eesmärk ei ole majanduskasvu peatamine, vaid majandustegevuse kooskõlla ja tasakaalu viimine looduskeskkonnaga sellisel moel, et mõistlik kasv saaks jätkuda ka piiratud ja säästlikult kasutatud ressurssidega.
 
Pilootide tiimi eesmärk on toetada 16 organisatsiooni arenguid ringmajanduse suunal. Harutame pilootprojektis osalevate organisatsioonide protsessid lahti ja vaatame läbi, kuidas saaks olla keskkonnasäästlikum ja ressursitõhusam. Kuidas toimib kontor, kuidas tootmine, logistika, pakendamine, turundus ja jäätmete käitlemine igal tasandil.

 

Loomisel on Rohetiigri akadeemia,  mille eesmärk on pakkuda ringmajanduse alaseid teadmisi pilootprogrammis osalevate ettevõtete keskkonnateemadega tegelevatele töötajatele. 

 

Sisutiime toetavad teadmistetiim, kommunikatsioonitiim, protsessitiim ja tarbijakäitumise tiim. 
 
Toetava projektina tegutseb AccelerateEstonia juures keskkonnamõju mõõdikute väljatöötamise tiim, mille eesmärk on koguda keskkonnamõju andmestikku, mis loob paremad võimalused keskkonnateadlike tarbimisvalikute tegemiseks. Soovime, et tulevikus on poes võimalik automaatselt jälgida, mis on ühe või teise kauba keskkonnamõju.
 

 

Ajakava

Rohetiigri tegevuste etapid:  
 
1.11.2019 – 31.07.2020 - teekaardi/tööplaani loomine
Andmete kogumine, analüüsimine, protsessi disain, koostöölepete sõlmimine

1.08.2020 – 31.12.2021 - ringmajanduse mudeli piloteerimine
Mudeli katsetamine partnerorganisatsioonides, kommunikatsioon, aktsioonid

 

1.01.2022 – 31.12.2024 - Rohetiigri üle-eestiline rakendamine 
Kõik organisatsioonid ja inimesed saavad liituda, teeme laialdast turundust ja kommunikatsiooni, tutvustame Rohetiigrit rahvusvaheliselt

 

Rohetiigri asutajad ja eestvedajad

Rohetiigri tuumik koosneb inimestest, kellel on kogemusi ringmajanduses, tööstuses, äriprotsessides, teenusedisainis ja muutuste juhtimises.

Toimkondade juhid: 

Eva Truuverk - eestvedaja, eva(ät)rohetiiger.ee
Mihkel Tammo - eestvedaja, mihkel(ät)rohetiiger.ee

Jaanus Purga - majandus 
Erkki Vedder - piloodid

Mart Roosaar - teadmised
Jannus Jaska - mõõdikud
Kristiina Kerge - mõõdikud
Teele Pehk - protsessid 
Birgit Kermes - tarbijakäitumine
Markus Vihma - akadeemia
Helin Vaher - kommunikatsioon  
Siiri Puttonen - digikanalid

 

Tuumik: 

Hille Hinsberg
Maris Ojamuru
Kai-Riin Kriisa
Maarja-Leena Saar
Rasmus Kagge
Mart Normet
Rauno Raal
Liisa Ringmäe
Mitro Puttonen
Kristiina Dreimann


Madis Vasser


Kadri Kaarna


Andrus Raudsep

Rohetiigri akadeemia loojad:

Ringmajandus.ee / Markus Vihma
Miltton Sisu / Kristi Liiva
Sustinere / Maris Ojamuru

Pricewaterhouse Coopers / Kadri Lindpere
Agenda PR / Helin Vaher 

 

Ole meiega kaasas

Rohetiiger on positiivse ellusuhtumisega, koostööle ja ühishuvi leidmisele orienteeritud kodanikualgatus ja koostöökiirendi. Rohetiiger on oma tegemistes läbipaistev ja sõltumatu.

Rohetiigri eesmärk on kutsuda koos tegutsema üksikisikud, ettevõtted, kogukonnad, kohalikud omavalitsused ja riigiasutused. Ringmajanduse mudeli väljatöötamiseks oleme igast sektorist välja valinud ühe või kaks partnerit.
 
Kui Sul on ideid, kuidas Eesti majandust keskkonnasõbralikumalt arendada või Sa soovid Rohetiigri liikumises kaasa lüüa, võta meiega ühendust.

Toeta Rohetiigrit

Teeme Ära Sihtasutus
Telliskivi 60A, Tallinn 10412
Reg nr. 90010442
Konto: EE702200221061496403 SWEDBANK

SWIFT kood/BIC HABAEE2X

Kontakt

Teeme Ära Sihtasutus
Telliskivi 60A, Tallinn 10412
E-post: eva@letsdoitworld.org
Telefon: +372 552 6063

  • Black Facebook Icon

Aitäh esimestele!

Kysk-logo.png

Dragon Dreaming grupp

 

© 2020 Rohetiiger